Kruszywa – co nieco o kruszywach

Zanim kupisz. Czyli co nieco o kruszywach – definicja i rodzaje.

Kruszywo – z pozoru niepozorna nazwa, w praktyce bardzo ważny element w gospodarce. Ten sypki materiał pochodzenia mineralnego lub organicznego jest stosowany m.in. w budowie dróg, betonów czy zapraw budowlanych.

Znaczenie kruszywa jest więc bardzo duże. Dzięki niemu możemy jeździć po twardych i szerokich drogach asfaltowych występujących coraz częściej w Polsce oraz mieszkać w domach, które nie są przysłowiowymi domkami z kart.

Rodzaje kruszywa – ze względu na sposoby pozyskiwania wyróżniamy następujące: naturalne i sztuczne.

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, powstają na skutek erozji skał lub przez mechaniczne ich rozdrabnianie. Dzięki przesiewaniu lub przepłukiwaniu mogą być one lepszej jakości. Kruszywa można również pozyskiwać z dna jezior, rzek poprzez wydobycie lub kopalni poprzez metodę odkrywkową (żwir i piasek). Kruszywa naturalne dzielimy na łamane lub żwirowe.

Kolejnym rodzajem kruszywa jest kruszywo sztuczne – uzyskane w wyniku termicznej modyfikacji lub recyklingu.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich objętość i uziarnienie. Ich średnica ma od 4 mm do 63 mm. Kolejno są to kruszywa drobne, grube, wypełniacze, mieszanki kruszyw naturalnych i najmniejsze o uziarnieniu ciągłym.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich rodzaje, dokładniej rodzaj surowca użytego do produkcji. W budownictwie używa się:
– kruszywa ze skał o małej wytrzymałości, np. dolomit albo wapien,
– kruszywa o dużej wytrzymałości, np. granit, bezalt
– kruszywo specjalne, np. getyt, magnetyt – charakteryzujące się dużą gęstością.

Piasek budowlany

Piasek wykorzystywany w budownictwie, tzw. piasek budowlany jest surowcem niezbędnym przy produkcji betonów. Wysoka jakość piasku pozyskiwanego bezpośrednio ze złoża sprawia, że doskonale nadaje się on także do sporządzenia zapraw murarskich oraz specjalistycznych robót fachowych.

Piasek to najczęściej występująca skała osadowa. Do celów gospodarczych, w tym budowlanych wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami. Często po zakonczeniu procesu eksploatacji piaskownia zostaje zalana wodą tworząc jednocześnie sztuczny akwen, który w Małopolsce i na śląsku nosi nazwę bagru. Dokładnie takie same skutki ma wydobycie żwiru. Akweny, przykładowo w miejscowości Przezchlebie zostają zasypane czasem odpadami z elektrowni.

Firmy świadczące sprzedaż piasku kopanego, budowlanego i kruszyw naturalnych posiadają w swoim posiadaniu auta ciężarowe, które mogą przewieźć jednorazowo od 8 do 18 ton surowca. Dzięki temu klienci mają kompleksową usługę dowozu zakupionego piasku na wskazane miejsce. Cena transportu surowca uzależniona jest od odległości do miejsca dowozu.

Po zakupie wysokiej jakości piasku możemy skupić się na pracach budowlanych, dobudówkach w naszych gospodarstwach domowych / firmach. Dobre surowce to podstawa przy wszelkiego rodzaju budowach. Piasek budowlany odpowiednio przygotowany i wykorzystany gwarantuje stworzenie silnego i niezawodnego betonu mogącego nam służyć przez bardzo długie lata.