Kruszywa – co nieco o kruszywach

Zanim kupisz. Czyli co nieco o kruszywach – definicja i rodzaje.

Kruszywo – z pozoru niepozorna nazwa, w praktyce bardzo ważny element w gospodarce. Ten sypki materiał pochodzenia mineralnego lub organicznego jest stosowany m.in. w budowie dróg, betonów czy zapraw budowlanych.

Znaczenie kruszywa jest więc bardzo duże. Dzięki niemu możemy jeździć po twardych i szerokich drogach asfaltowych występujących coraz częściej w Polsce oraz mieszkać w domach, które nie są przysłowiowymi domkami z kart.

Rodzaje kruszywa – ze względu na sposoby pozyskiwania wyróżniamy następujące: naturalne i sztuczne.

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, powstają na skutek erozji skał lub przez mechaniczne ich rozdrabnianie. Dzięki przesiewaniu lub przepłukiwaniu mogą być one lepszej jakości. Kruszywa można również pozyskiwać z dna jezior, rzek poprzez wydobycie lub kopalni poprzez metodę odkrywkową (żwir i piasek). Kruszywa naturalne dzielimy na łamane lub żwirowe.

Kolejnym rodzajem kruszywa jest kruszywo sztuczne – uzyskane w wyniku termicznej modyfikacji lub recyklingu.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich objętość i uziarnienie. Ich średnica ma od 4 mm do 63 mm. Kolejno są to kruszywa drobne, grube, wypełniacze, mieszanki kruszyw naturalnych i najmniejsze o uziarnieniu ciągłym.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich rodzaje, dokładniej rodzaj surowca użytego do produkcji. W budownictwie używa się:
– kruszywa ze skał o małej wytrzymałości, np. dolomit albo wapien,
– kruszywa o dużej wytrzymałości, np. granit, bezalt
– kruszywo specjalne, np. getyt, magnetyt – charakteryzujące się dużą gęstością.

Be Sociable, Share!
Posted in Sprzedaż piasku and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*