Sprzedaż kruszyw

Rodzaj oraz jakość kruszywa, które zamierzamy przeznaczyć do produkcji zapraw budowlanych, betonów i innych materiałów będących fundamentem niemalże każdej budowy jest bardzo istotny. Bądź co bądź wykorzystywane kruszywo ma posłużyć nam przez wiele długich lat.

Przy wyborze przedsiębiorstwa, które zajmuje się sprzedażą kruszyw warto więc zwrócić przede wszystkim uwagę na jakość surowca, w drugiej zaś kolejności na jego cenę. Dobre przedsiębiorstwa często świadczą zarówno sprzedaż kruszyw, jak i sprzedaż piasku – w ten sposób w jednej firmie możemy zaopatrzyć się w podstawowe, fundamentalne składniki każdej budowy.

Standardem stał się również fakt, że dobre przedsiębiorstwa poza sprzedażą piasku i kruszyw oferują również jego transport na miejsce wskazane przez zleceniodawcę. Kompleksowa, szybka i sprawna usługa pozwala na lepsze zorganizowanie prac budowlanych / remontowych.

Decydując się na kompleksową usługę transportu i zakupu określonych kruszyw lub piasku zapłacimy mniej, niż gdybyśmy mieli korzystać z dwóch różnych firm. Jednej sprzedającej kruszywo / piasek, drugiej świadczącej usługi transportowe.

Jeśli nie znamy się dobrze na surowcach budowlanych i nie jesteśmy przekonani, które będą najbardziej optymalne przy zaplanowanych przez nas czynnościach warto skonsultować się z profesjonalną firmą, która specjalizuje się w wyżej wymienionym temacie i uzyskać rzetelnych i fachowych informacji przed zakupem kruszywa (budowlanego, naturalnego) / piasku kopanego.

Kruszywa – co nieco o kruszywach

Zanim kupisz. Czyli co nieco o kruszywach – definicja i rodzaje.

Kruszywo – z pozoru niepozorna nazwa, w praktyce bardzo ważny element w gospodarce. Ten sypki materiał pochodzenia mineralnego lub organicznego jest stosowany m.in. w budowie dróg, betonów czy zapraw budowlanych.

Znaczenie kruszywa jest więc bardzo duże. Dzięki niemu możemy jeździć po twardych i szerokich drogach asfaltowych występujących coraz częściej w Polsce oraz mieszkać w domach, które nie są przysłowiowymi domkami z kart.

Rodzaje kruszywa – ze względu na sposoby pozyskiwania wyróżniamy następujące: naturalne i sztuczne.

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, powstają na skutek erozji skał lub przez mechaniczne ich rozdrabnianie. Dzięki przesiewaniu lub przepłukiwaniu mogą być one lepszej jakości. Kruszywa można również pozyskiwać z dna jezior, rzek poprzez wydobycie lub kopalni poprzez metodę odkrywkową (żwir i piasek). Kruszywa naturalne dzielimy na łamane lub żwirowe.

Kolejnym rodzajem kruszywa jest kruszywo sztuczne – uzyskane w wyniku termicznej modyfikacji lub recyklingu.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich objętość i uziarnienie. Ich średnica ma od 4 mm do 63 mm. Kolejno są to kruszywa drobne, grube, wypełniacze, mieszanki kruszyw naturalnych i najmniejsze o uziarnieniu ciągłym.

Kruszywa dzielimy również ze względu na ich rodzaje, dokładniej rodzaj surowca użytego do produkcji. W budownictwie używa się:
– kruszywa ze skał o małej wytrzymałości, np. dolomit albo wapien,
– kruszywa o dużej wytrzymałości, np. granit, bezalt
– kruszywo specjalne, np. getyt, magnetyt – charakteryzujące się dużą gęstością.